اگر ترمز خودرو نگرفت چکار کنیم؟ اطلاعات عمومی
اگر ترمز خودرو نگرفت چکار کنیم؟
اگر ترمز ماشین نگرفت چگونه ماشین را نگه داریم؟ يکي از اتفاقات بسیار خطرناک در هنگام رانندگی، بريدن...
11 ماه قبل