• نوع خودرو
 • ساینا
  پژو 405
  پراید صبا

مشخصات کلی

 • جنس
 • نمد

  نمد
 • ساير توضيحات
 • - دارای استحکام و پایداری
  - دارای ظرافت و زیبایی مناسب خودرو
  - عدم تغییر شکل در دراز مدت
  - محافظت از داشبورد خودرو در برابر آفتاب
  - مقاومت بالا در برابر نور آفتاب

  - دارای استحکام و پایداری
  - دارای ظرافت و زیبایی مناسب خودرو
  - عدم تغییر شکل در دراز مدت
  - محافظت از داشبورد خودرو در برابر آفتاب
  - مقاومت بالا در برابر نور آفتاب
 • قابليت شستشو
 • دارد

  دارد
 • مناسب برای
 • ساینا
  پژو 405
  پژو 405 داشبورد قدیم
  پراید صبا