هدلایت چیست و چه کاربردی دارد؟

آیا هدلایت جریمه دارد ؟ جریمه هدلایت چیست ؟ در روز بيش از ٤٠ پيام در اين خصوص دريافت مي كنيم. پاسخ صادقانه اين است كه از نظر قانون هرگونه تغيير در وضعيت وسيله نقليه تخلف بوده و شامل پرداخت جريمه مي باشد.

در پي استعلام از معاونت محترم راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي استفاده از هر نوع لامپي جز لامپ هالوژن ٥٥ وات استفاده شده توسط كارخانه غير استاندارد بوده و شامل جريمه خواهد شد. حتي در خصوص استفاده از لامپ هاي هالوژن با رنگ نوري زرد و يا سفيد كه بيش از ٥٥ وات باشد و نور بيش از حد داشته باشد طبق قانون بر خورد خواهد شد.

همانطور كه مشخص است از نظر نيروي انتظامي حتي لامپ هالوژن ١٠٠ وات زرد رنگ نيز مي تواند شامل پرداخت جريمه شود.
از اين رو استفاده از هدلايت، زنون زرد رنگ و … هيچ تاثيري در مجاز بودن استفاده از نور بيشتر براي خودرو ندارد.

همچنين خودرو هاي وارداتي كه به صورت فابريك كارخانه داراي زنون مي باشند نيز شامل پرداخت جريمه مي شوند.

اين موضوع در مورد شيشه دودي نيز صدق مي كند. از نظر نيروي انتظامي داخل خودرو به راحتي مي بايست قابل رويت باشد و استثنايي براي خودرو هايي كه بصورت فابريك شيشه آنها به نحوي دودي باشد كه داخل خودرو كاملا قابل رويت نباشد، وجود ندارد.

نكته:١:
با توجه به افزايش استفاده از زنون در چند سال اخير، برخورد نيروي انتظامي با خودرو هاي داراي زنون بطور كلي كاهش يافته است.

نكته٢:
– افراد سود جو با هدف فروش جنس خود سعي در قانوني معرفي كردن كالاي خود دارند. هر نوع سيستم روشنايي متفرقه غير قانوني مي باشد.

نكته٣:
– با  توجه به اینکه هدلایت پرتاب نور کمتری نسبت به زنون دارد در صورت رعایت فاصله طولی  باعث خیرگی راننده روبرو نشده و برای سایرین آزار دهنده نخواهد بود.