نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر : جهت کوتاه کردن سیم نورپردازی یا الوایر ( EL WIRE ) و یا اتصال چند قطعه از آن به یکدیگر باید نکاتی را رعایت کرد که در این مقاله با آن آشنا می شوید.
ابزار و لوازم مورد نیاز : سیم لخت کن , سیم لحیم , هویه , نوار مسی و روکش حرارتی ( شیرینگ حرارتی )


ابتدا قسمتی از سیم را که باید بریده شود در نظر گرفته و حدود ۳ سانتی متر دیگر به آن میزان جهت متصل شدن اتصال دهنده اضافه می کنیم , زیرا اگر سیم از میزان مورد نظر کوتاه تر شود به سختی می توان طول آنرا افزایش داد و این کار مستلزم صرف هزینه و کار می باشد و علاوه بر این از کیفیت کار کاسته خواهد شد.
سپس سیم را در شکاف مناسب سیم لخت کن قرار داده و با دقت روکش آنرا جدا کنید. دقت کنید جهت برداشتن روکش و لایه , PVC از شکاف ۲۰ و یا ۱۸ AWG استفاده کنیدالبته با در نظر گرفتن قطر سیم الوایر.

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایردر صورتی که کار برداشتن روکش PVC را به درستی انجام داده باشیم باید ۳ رشته سیم در دسترس داشته باشیم. یک رشته سیم که در هسته قرار دارد و ضخیمتر است و دو رشته سیم نازکتر در اطراف آن. اگر تصادفآ یکی از سیمها را قطع کردید آن قسمت را بریده و عمل برداشتن روکش را از ناحیه ای نزدیک آن مجددآ انجام دهید.

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر

دقت کنید سیمهای نازک هنگام کار و خم شدن آسیب نبینند.

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر

سپس قسمتی نزدیکی محل برش را با یک وسیله کمکی مثل دم باریک مهار کرده و برای لحیم کاری آماده شوید.

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر

حدود ۳ سانتی متر از نوار مسی را با دستگاه برش سیم برش دهید . سعی کنید از قیچی برای برش نوار مسی استفاده نکنید!

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ابتدا چند میلیمتر از نوار مسی را باز کرده و نزدیک محل برش روی سیم بچسبانید و پس از آن دو سیم نازک را به هم به آرامی بافته و روی نوار مسی قرار دهید. سپس هویه لحیم کاری خود را آماده نموده و سیم لحیم را به میزان کافی حرارت دهید تا ذوب شود و محلول مذاب را روی قسمت به هم تابیده شده دو رشته سیم قرار دهید. زمان حرارت دادن نباید از یک یا دو ثانیه بیشتر شود در غیر اینصورت پوشش سیم ذوب خواهد شد.

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر

بررسی کنید که سیم ها به یکدیگر و به نوار مسی لحیم شده باشند. سپس باقیمانده نوار مسی را طوری که روی قسمت لحیم کاری شده را بپوشاند تا کنید و توجه داشته باشید که قطر این قسمت بیش از حد ضخیم نشود.

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر

اضافه مس را ببرید و اکنون چیزی شبیه به تصویر زیر خواهیم داشت. حالا می توان با راحتی بیشتری به لحیم کاری قسمت میانی پرداخت.

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر

با استفاده از یک تیغ نازک مثل تیغ صورت تراشی بخشی از لایه فسفری که روی سیم مسی ضخیم را احاطه کرده برمی داریم. نیازی نیست تمام لایه فسفری روی سیم برداشته شود و فقط برداشتن بخشی از آن جهت ادامه کار کافیست.

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر

حالا مقداری سیم لحیم را روی قسمت خراشیده شده ذوب می کنیم.

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر

حالا دو عدد سیمی که قرار است به سیم نور پردازی ال وایر EL Wire متصل شود را بدین شکل آماده می کنیم.

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر

قبل از لحیم کاری سیم مورد نظر را از داخل روکش حرارتی ( شیرینگ حرارتی ) که به میزان مورد نیاز بریده شده است رد می کنیم.

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر

سپس لحیم کاری قسمت اول را انجام داده و از اتصال مطمئن می شویم.

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر

حدود ۲۰ ثانیه منتظر می مانیم تا محل لحیم کاری شده سرد شود و بعد از آن روکش حرارتی را روی محل اتصال می کشیم. برای جمع شدن روکش حرارتی می توان از شعله کبریت یا حرارت بدنه هویه استفاده کرد.

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر

بعد از این مرحله سیم مرکزی به خوبی محافظت شده است و چیزی شبیه با این تصویر خواهیم داشت.

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر

کمی سیم لحیم ذوب کرده و روی نوار مسی مطابق تصویر قرار می دهیم. سپس سیم را به دقت به نوار مسی لحیم کاری می کنیم.

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر

از سمت دیگر سیم یک تکه پوشش حرارتی ( شیرینگ حرارتی ) را وارد کرده و روی کل محل کار شده قرار داده و آنرا گرم می کنیم .

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر

هم اکنون باید اتصالی شبیه تصویر زیر داشته باشیم. بهتر است سر سیمها را بوسیله سوکت به منبع تغذیه یا اینورتر ال وایر متصل کنیم.

نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر
نحوه لحیم کاری و اتصال سیم ال وایر

نمونه کار اجرا شده بر روی چراغ جلوی ماشین :

کاربرد الوایر / ای ال وایر / کابل فسفری / کابل نئون